Yhteenveto palautteesta

Olemme tähän mennessä (7.8.2014) saaneet 25 vastausta sunnuntaisen sprintin jälkeen avattuun palautelomakkeeseen. Kiitoksia kaikille palautetta antaneille!

Alla olevaan kuvaan on koottu annettujen arvosanojen keskiarvo osa-alueittain. Asteikkona oli 1 (erittäin epäonnistunut) - 7 (erittäin onnistunut). Huomaa, että kaikki vastaajat eivät antaneet arvosanaa jokaiselle osa-alueelle, joten kysymyskohtainen vastaajamäärä vaihtelee. Kokonaisuuteen luonnollisesti vaikutti sunnuntain tulospalveluongelmat, mutta yleislinja muodostui siitä huolimatta positiiviseksi.

Annettujen arvosanojen keskiarvot

Arvosanojen lisäksi olemme saaneet todella runsaasti vapaamuotoista palautetta. Käymme kaikki saamamme kommentit läpi ja pyrimme huomioimaan ne tulevissa kisajärjestelyissämme. Ohessa muutama useimmin esille nostettu aihe:

« Takaisin kilpailun etusivulle