Suomusjärven Sisu

Ohjeet Sisun ratamestareille ja toimitsijoille

1.5.2008

Kartan myynti

Karttamaksu on 4 euroa. Smartum Oy:n Liikuntaseteli kelpaa maksuvälineeksi ja ne kerätään lippaan pohjalle. Alle 18-vuotiailta ei peritä maksua. Lisäksi Sisun järjestämissä kisoissa ei peritä maksua 18 - 20-vuotiailta sisulaisilta. Rahat tulee tilittää Suomusjärven Sisun tilille Salon Seudun Osuuspankkiin. Tilinumero on 544103-56132. Liikuntasetelit kerätään materiaalisalkkuun, joka kulkee muun materiaalin mukana.

Sisulla on käytössä laina-emittejä, joita lainataan tarvitsijoille. Laina-emitistä ei peritä vuokraa, mutta lainaajan nimi otetaan ylös lainauslistalle.

Jokainen metsään lähtevä tulee kirjata ylös nimen ja juostavan radan osalta. Tämän voi tehdä joko kirjaamalla lähtijät lähdössä tai siten, että jokainen suunnistaja täyttää materiaalisalkusta löytyvään listaan oman nimensä ja juostavan radan (tällöin karttaa ei luovuteta ennen tietojen täyttämistä). Listan avulla voidaan varmistaa kaikkien tulleen maaliin. Katoamisen yhteydessä rata ja henkilön nimi ovat hyvin tärkeitä tietoja. Katoamistapauksessa tulee ottaa yhteyttä Eeroon tai Jouniin toimenpiteiden käynnistämiseksi.

Kartat

Painetut kartat löytyvät Eerolta. Tulostekarttoja on tarkoitus käyttää vain, jos painetut kartat ovat loppuneet tai jos maasto on muuttunut niin paljon, ettei painetulla kartalla saa tapahtumaa järjestettyä. Jos on tarvetta käyttää tulostekarttoja, on asiasta sovittava hyvissä ajoin (ei siis viimeisellä viikolla) Anttilan Jounin kanssa, jotta aikataulusta voidaan sopia. Tulostekarttojen ei tarvitse välttämättä sisältää ratoja.

Kilpailukeskus

Varmista, että tapahtumapaikalle saa helposti pysäköityä riittävän paljon autoja. Jos maasto on tältä osin haasteellinen, pitää yhden toimitsijan opastaa pysäköinnissä.

Lähtö ja maali voivat olla hieman erillään kilpailukeskuksesta kunhan opastus on selkeää. Maali tulee sijoittaa siten, että tulospalvelu pääsee autolla maalileimasimen välittömään läheisyyteen. Tämä on tärkeää kahdesta syystä: 1) maaliin tulevien tulee havaita tulospalvelun sijainti helposti 2) tietokone saa autosta varavirran sekä suojan sateelta.

Materiaali

Suunnistusmateriaalin luovuttamisesta (rastiliput, leimasimet, Emit-tarvikkeet yms) kannattaa sopia edellisen tapahtuman järjestäjän kanssa. Tarvittaessa väliaikaista säilytystilaa löytyy Eeron luota (os Myllypakantie 15, 25410 Suomusjärvi). Jos seuraavan tapahtuman järjestäjän kanssa ei ole sovittu materiaalin toimittamisesta, toimita kilpailumateriaali takaisin Eerolle. Muista hakea rastiliput ja leimasimet pois metsästä mahdollisimman nopeasti, jotta seuraavan tapahtuman ratamestari ei joudu odottamaan.

Tavaroiden kuljetukseen on mahdollista lainata seuran kuomullista peräkärryä, joka tapahtumien välillä sijaitsee useimmiten Maurilla. Peräkärry sisältää muun muassa karttojen piirtämiseen soveltuvan pöydän.

Arvontapalkinnot tulevat tulospalvelun mukana ja ne jaetaan maaliintulon yhteydessä arvonnassa voittaneille.

Opastus

Laita opasteet kuntoon viimeistään klo 16.30, ensimmäiset lähdöt ovat viideltä. Opastus tulee järjestää siltä tieltä, jolta se ohjelman mukaan tuleekin järjestää. Muista mainita tämä tie myös Salon Seudun Sanomien ilmoituksessa.

Radat

Sisun tapahtumissa järjestetään neljä rataa; helppo, lyhyt, keskipitkä sekä pitkä. Jokaisella radalla kannattaa ensisijaisesti pitää kiinni tavoiteajasta eikä kilometrimäärästä. Tavoiteaikaa arvioitaessa on otettava huomioon se, keille ratavaihtoehto on oikeasti suunnattu.

Helppo rata on tarkoitettu aivan aloittelijoille. Jos rataa ei ole mahdollista toteuttaa täysin teihin ja polkuihin tukeutuen, tulee tällaiset "umpimetsävälit" viitoittaa. Suositeltava pituus on noin 1,5 kilometriä maastosta riippuen. Tavoiteaika on noin 15 minuuttia.

Lyhyt rata on tarkoitettu erityisesti kuntosuunnistajille, jotka eivät harrasta kilpailuissa käymistä. Mahdollisia kävijöitä radalla ovat esimerkiksi suunnistusta aloittelevat aikuiset, ikääntyneemmät kuntoilijat sekä helpolta radalta siirtyvät noin 10-12-vuotiaat nuoret. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rata on helpohko eikä kulje kaikkein hankalakulkuisimmassa maastossa. Erityisen tärkeää on siis huomata, että ei ole tarkoitus järjestää lyhyttä ja haastavaa rataa vaan lyhyt ja helpohko. Suositeltava pituus on noin 2,5 - 3,0 kilometriä maastosta riippuen. Tavoiteaika on noin 25 minuuttia, mutta radan luonteesta johtuen aikaa ei kannata arvioida kokeneempien kilpasuunnistajien mukaan vaikka hekin radalla saattavat käydä.

Keskipitkä rata voi olla jo haastavampi ja on tarkoitettu kokeneemmille suunnistajille, joiden suunnistustaidot ovat kohtalaisen hyvät. Suositeltava radan pituus on noin 4,0 - 5,0 kilometriä. Tavoiteaika on noin 40 minuuttia.

Pitkä rata onkin sitten tarkoitettu taitaville ja hyväkuntoisille suunnistajille. Rata sisältää tämän vuoksi ainakin muutaman haastavamman rastivälin verrattuna keskipitkään rataan. Suositeltava pituus on noin 6,0 - 7,0 kilometriä tavoiteajan ollessa noin 55 minuuttia. Tavoiteajasta ei kannata juurikaan tinkiä, jotta rataa voisi vielä kutsua pitkäksi.

Helppo rata on oma kokonaisuutensa. Muut radat kannattaa suunnitella järjestyksessä lyhyt, keskipitkä ja pitkä. Suunnittele radat siten, että viimeinen rasti on kaikille sama ja lähellä maalia. Maalileimasimen koodi on 100, joten sitä ei pidä laittaa viimeiseksi rastiksi. Muiden Sisun leimasinten koodit ovat 78-88, 90-97, 101-111, 140-143, 145-154.

Valitse rastipisteiksi selkeät pisteet. Älä "piilota" rastilippuja vaan pistä ne reilusti näkyviin. Huolehdi siitä, että sanalliset tai kuvalliset, valmiiksi kopioidut, rastimääritteet löytyvät kilpailupaikalta. Viimeisten viiden vuoden aikana radoilla on parhaimmillaan ollut hieman alle 40 osanottajaa pois lukien keskipitkä rata, jolla on parhaimmillaan ollut enemmänkin osanottajia. Kannattaa tehdä määritteitä sen verran, että varmasti riittävät vaikka joku ottaisi parikin kappaletta itselleen.

Lisää muun materiaalin mukana tulevaan karttamappiin kartta jokaisesta radasta. Useilla kartoilla järjestetään useampia kuin yksi tapahtuma vuodessa. Jotta vaihtelua olisi riittävästi, on tarkoitus käyttää eri osia kartasta eri tapahtumissa. Tarkempaa tietoa saa Maurilta sekä karttamapin kyseisen vuoden kartoista.

Tiedotus

Tapahtumasta ilmoitetaan Salon Seudun Sanomien 'Urheilussa tapahtuu' palstalla keskiviikkoisin. Ilmoitus on jätettävä viimeistään klo 14.00 edeltävänä tiistaina. Puhelin on 02 - 77021 / ilmoitukset (os. Vilhonkatu 11 - 13). Ilmoituksessa pitää olla ehdottomasti maininta opastuksesta.

Sisun kotisivuilla tiedottamisen ja materiaalin päivitykset hoitaa Arto.

Toimihenkilöt

Ratamestari varmistaa, että toimitsijoiksi nimetyt ovat tulossa paikalle. Ratamestarin kannattaa myös sopia toimitsijoiden kanssa tehtävien jakamisesta. Esimerkiksi rastien hakeminen metsästä käy nopeammin, kun ratamestarin ei tarvitse yksin sitä tehdä.

Yhteystietoja

Arto: 050 359 3860, arto.sinnela ## tut.fi
Eero: 040 509 7526
Jouni: 040 802 2916
Mauri: 044 537 5551 tai 738 1422