Suomusjärven Sisu

Yhteenveto palautteesta

24.09.2013

Vuoden 2013 Kalevan Kierroksen suunnistuksesta on tullut palautetta tänäkin vuonna mukava määrä. Palautelomake on kerännyt toistaiseksi 26 vastausta, joista ohessa lyhyt yhteenveto. Suuret kiitokset kaikille palautetta antaneille! Palautteet välitetään Kalevan Kierrokselle (anonyymissä muodossa) huomioitaviksi tulevissa tapahtumissa.

Palautelomakkeessa pyydettiin arvioimaan tapahtuman eri osa-alueita arvosanalla 1-7 (1 huonoin, 7 paras), minkä lisäksi vastaaja sai antaa vapaamuotoista palautetta. Arvosanojen keskiarvot on esitetty oheisessa kuvassa:

Arvosanojen keskiarvo

Huomaa, että kaikki eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Kuten arvosanoista näkee, palautteen yleinen linja oli jopa viimevuotista parempi. Arvosanoja täydentävissä kommenteissa nostettiin esille muun muassa seuraavia asioita:

  • Järjestelyjen tasoa sekä ilmapiiriä kiiteltiin yleisarvioissa.
  • Kilpailukeskusta ja erityisesti paikoitusta sekä liikenteenohjausta kehuttiin. Käymälöihin liittyen toivottiin kuitenkin parannusta.
  • Radat, kartta ja maasto keräsivät kiitosta. Ratojen vaikeustaso oli useimpien mielestä oikea. Vain yksi vastaaja piti rataa kokonaisuutena selvästi liian helppona ja toinen olisi kaivannut paria lisärastia vaikeammalle maastonosalle.
  • Hajonnat todettiin toimiviksi. Sekä yhteis- että väliaikalähtö keräsivät puoltavia kommentteja tulevia vuosia silmällä pitäen.
  • Ravintola- ja huoltopalvelut saivat positiivista palutetta. Keskusrastin huoltojärjestelyt keräsivät kiitosta selkeydellään viimevuotiseen verrattuna. Keskusrastin sijainnista kommentoitiin molempiin suuntiin: osa kannatti sijaintia metsässä, mutta toisaalta ehdotettiin myös keskusrastia kilpailukeskukseen (tai ainakin muuta yleisörastia) kilpailun seurannan mahdollistamiseksi.
  • Tulospalvelu arvioitiin tänäkin vuonna nopeaksi ja kuulutus hyväksi. Tässä yhteydessä annetuista kehuista mainittakoon karttojen jako maaliintulon yhteydessä, ja kehitysideoista näkyvän kellon sijoitus maaliin oman ajan laskemista varten.
  • Pesun palaute oli tänä vuonna hieman positiivisempaa vaikka jollekin vastaajista oli tälläkin kertaa osunut kohdalle liian kuumaa vettä.
  • Tiedotuksen osalta runsaasti kiitosta annettiin ennakkotiedon määrästä kilpailun sivuilla. Lähtölistoja olisi kuitenkin toivottu aikaisemmin nähtäville.
  • Sää todettiin yksimielisesti loistavaksi ja auttaneen montaa tapahtuman osa-aluetta.

<< Takaisin kilpailun etusivulle