Suomusjärven Sisu

Vuosikokous 2015

13.12.2015 11:43 - Harri

Suomusjärven Sisun vuosikokous järjestettiin 29.11.2015 Suomusjärven Paloaseman luentosalissa. Ohessa tiivistelmä kokouksessa tehdyistä päätöksistä.


  • Seuran jäsenmaksut säilytettiin ennallaan (aikuiset 10 euroa, all 16v 5 euroa, ainaisjäsen 150 euroa)
  • Seuran johtokuntaan valittiin Matti Ahonpää, Tommi Itkonen, Tommi Leppähaara, Petteri Lindblom, Asko Määttänen, Jyri Määttänen, Arto Sinnelä ja Mika Vuorela
  • Seuran puheenjohtajana jatkaa Harri Sinnelä
  • Seuran toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset, talousarvio ja tilinpäätös hyväksyttiin

Lisäksi vuosikokous antoi johtokunnalle tehtäväksi seuraavat toimet

  • Johtokunta yhdessä jaostojen kanssa käynnistää mahdollisimman pian keskustelun jaostojen ja jaoston nuorten kanssa sen selvittämiseksi, mitä odotuksia ja toiveita heillä on toiminnan uuden, aktiivisemman kehittämisen suhteen. Vuosikokous myös lisäsi tarkoitusta varten menoarvioon varoja toiminnan edistämiseksi.
  • Johtokunta käynnistää selvityksen Sisumajan parantamisesta sisältäen useampia erilaisia vaihtoehtoja alkaen olemassa olevien ongelmien korjaamisesta ja nykytilan turvaamisesta laajempiin laajennusvaihtoehtoihin (saunatilat, rakennuksen laajennus)
  • Valtuutettiin Johtokunta valmistelemaan sääntömuutosta ja sen yhteydessä organisaatiorakenteen päivittämistä (tavoitteena keventää ja selkeyttää jaostorakennetta)
Käytännössä ylläolevat toimet tarkoittavat sitä, että koska seuran taloustilanne on tällä hetkellä vakaa se mahdollistaa aiempaa suuremman panostamisen itse toiminnan kehittämiseen monellakin rintamalla. Tavoitteena on saada erityisesti nuorilta palautetta siitä, millaista tukea he seuralta odottavat ja miten siihen voitaisiin seuran toimesta vastata. Lisäksi tavoitteena on käynnistää konkreettiset selvitykset siitä, mitä Sisumajan parantamiseksi tulisi lähiaikoina tehdä.

Ylläolevien aiheiden suhteen voitte ottaa suoraan yhteyttä johtokunnan jäseniin tai minuun (harri at sinnela.fi). Lisäksi tulemme vuodenvaihteen aikoihin aloittamaan keskustelutilaisuuksien järjestämisen asioiden tiimoilta.