Suomusjärven Sisu

Ohjeita

3.4.2003


Suomusjärven Sisu
Suunnistusjaosto

OHJEET KUNTORASTIEN RATAMESTAREILLE (JA MUILLE TOIMIHENKILÖILLE)

- ilmoita tapahtumasta Salon Seudun Sanomien 'Urheilussa tapahtuu' palstalla keskiviikkoisin. Ilmoitus on jätettävä viimeistään klo 14.00 edeltävänä tiistaina. Puhelin on 02 - 77021 / ilmoitukset (os. Vilhonkatu 11 - 13).

- varaa itsellesi kaksi apulaista (kartanmyynti, lähtö/maali). Lisäksi paikalla täytyy olla vähintään 1 henkilö, joka tarvittaessa lähtee metsään opastajaksi, jos joku tällaista palvelua haluaa. Palvelua tarjotaan lähinnä lapsille. Paikalla tulee olla myös ”tulospalvelutaitoinen” henkilö, joka tuntee ko. ohjelman. Aikuisten ratojen ratamestariksi nimetty henkilö vastaa tämän ryhmän kokoamisesta.

- radat ja ratojen pituudet: rastireitti 1-1,5 km, helppo rata 1-1,5 km, lyhyt rata 2-3 km (tavoiteaika 25 min), keskipitkä rata 4-5 km (tavoiteaika 40 min), pitkä rata 6-7 km (tavoiteaika 55 min).

Huom ! Rastireitti ja helppo rata ovat vaihtoehtoja keskenään, molempia ei tarvitse tehdä. Pääsääntöisesti tehdään helppo rata. Rastireittiradan tekemisestä sovitaan erikseen Eeron kanssa.

- jos teet rastireitin, niin suunnittele se siten, että oikaistuna reitti on selvästi lyhyempi kuin viitoitettua reittiä pitkin. Suunnittele helppo rata siten että reitti kulkee pääsääntöisesti polkuja ja teitä pitkin. Jos rata poikkeaa 'umpimetsään' niin huolehdi viitoituksen avulla siitä, että eksymisen mahdollisuutta ei ole. Helppo rata on oma kokonaisuutensa. Muista radoista suunnittele ensin lyhyt rata sitten keskipitkä rata ja viimeiseksi pitkä rata. Suunnittele radat siten että viimeinen rasti on kaikille sama ja lähellä maalia. Pidä mieluummin kiinni tavoiteajoista kun ratapituuksista; ota suunnittelussa huomioon maaston helppo-/vaikeakulkuisuus.

- valitse rastipisteiksi selkeät pisteet. Älä 'piilota' rastilippuja vaan pistä ne reilusti näkyviin. Huolehdi siitä, että sanalliset, valmiiksi kopioidut rastimääritteet löytyvät kilpailupaikalta.

- suunnistusmateriaali; rastiliput, rastireitin nauhat, leimasimet, kartat, Emit tarvikkeet, tietokone yms löytyvät Eerolta (os Myllypakantie 15, 25410 Suomusjärvi). Kaikissa tapahtumissa on tarkoitus käyttää Emit -järjestelmää. Lisätietoa järjestelmän käytöstä saa Eerolta, joka myös avustaa tarvittaessa 'tulospalvelussa'. Pihtileimasimia ei siis käytetä enää lainkaan. Sisulla on käytössä laina-Emittejä, joita lainataan tarvitsijoille. Laina-Emitistä ei peritä vuokraa.

- laita opasteet kuntoon viimeistään klo 16.30, ensimmäiset haluavat metsään jo viideltä.

- toimita kilpailumateriaali takaisin Eerolle mahdollisimman nopeasti. Eero hoitaa tulokset eteenpäin mm. lehteen ja nettiin. Muista hakea rastiliput, viitoitukset ja leimasimet pois metsästä mahdollisimman nopeasti. Niitä tarvitsevat muutkin ratamestarit ! Mm. emit -leimasimia on seuralla vain 30 kpl.

- karttamaksu on 4 euroa. Alle 18 vuotiailta ei peritä maksua. Lisäksi Sisun järjestämissä kisoissa ei peritä maksua 18 - 20 vuotiailta sisulaisilta.Rahat tulee tilittää Suomusjärven Sisun tilille Salon Seudun Osuuspankkiin.

- suunnistusjaosto on päättänyt, että ratamestariksi nimetty saa 3 ilmaista suunnistuskertaa Sisun järjestämissä kuntosuunnistustapahtumissa. Tätä varten on teetetty vapaalippuja, jonka luovuttamalla ‘kassalla’ säästää osallistumismaksun. Pelkät toimitsijatehtävät eivät oikeuta vapaalippujen saamiseen.

- puhelinnumeroita: Eero 040 - 509 7526, Mauri 044 - 537 5551 tai 738 1422

Kuntosuunnistusterveisin
Eero Nurminen