Suomusjärven Sisu

Sääntömuutoksista ja muuta ajankohtaista

30.10.2016 20:22 - Harri

Olemme johtokunnassa tehneet edellisen vuosikokouksen jälkeen muutamia päätöksiä ja hahmotelleet suuntaviivoja tuleville muutoksille, joista haluamme kertoa seuran jäsenille jo etukäteen ennen vuosikokousta. Toivomme luonnollisesti, että tämä herättää keskustelua ja kommentteja, jotta voimme ottaa ne huomioon.

Seuran taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vakaa, josta kiitos kuuluu hyvin hoidetuille tapahtumajärjestelyille viime vuosina ja kaikille aktiivisille talkoolaisille.Tämän ansiosta johtokunta päätti 23.10.2016 kokouksessaan, että seura jatkaa toimintaan panostamista ja laskee toiminnan omavastuiden kuluja. Alkaen tästä talvikaudesta Sisumajan saunavuorot ovat jäsenille täysin ilmaisia, kesäkausille palkataan kesätyöntekijät hoitamaan saunan lämmitysvuorot, liikuntasalivuorot tulevat pysymään osallistujille ilmaisina vaikka kaupunki alkaakin veloittaa salivuoroista ja lisäksi jatkamme totuttuun tapaan osallistumismaksujen täysimittaista maksamista kilpailuissa mm. suunnistuksen ja palloilun osalta. Harkitsemme myös muita tapoja tukea toimintaa ja laskea osallistumisen kustannuksia - ideoita otetaan vastaan!

Taloudellisten muutosten lisäksi suunnittelemme sääntömuutosta, jossa muuttaisimme sääntöjä siten, että ne vastaavat paremmin toimintaa. Tavoitteena on muuttaa niitä siten, että vuosikokouksessa ei enää nimitetä jaostoja, vaan ainoastaan johtokunta ja puheenjohtaja. Sen sijaan johtokuntaan valittaisiin edustusta eri toimintamuodoista esimerkiksi suunnistuksen, palloilun, kyläyhteisön ja muun toiminnan parista. Näin toki toimitaan osin jo nytkin, mutta tavoitteena on entisestään selkiyttää ja parantaa tätä mallia. Johtokunta voisi ehdotetun sääntömuutoksen jälkeen nimittää jaostoja tai toimikuntia ilman vuosikokousta mikä mahdollistaisi helpommin mukautuvan organisaation.

Edellisten aiheiden lisäksi olemme myös miettineet tapoja tukea niitä seura-aktiiveja, jotka käyttävät merkittävän määrän omaa aikaansa, välineitään ja varojaan seuratoiminnan hyväksi. Tämä lista kattaa esimerkiksi tietyt toimihenkilöt, salivuorojen vetäjät, valmentajat, jaostoaktiivit ja vaikka Sisumajasta huolehtivat henkilöt sekä muut vastaavat henkilöt, lista edellä ei välttämättä ole kattava. Johtokunta tullee esittämään vuosikokoukselle, että näiden henkilöiden kuluja tultaisiin ensi vuodesta eteenpäin korvaamaan erikseen määritettävän säännöstön/käytännön mukaan.

Toivomme, että tämä herättää mielenkiintoa ja kysymyksiä, jotka voi esimerkiksi puheenjohtajalle (harri at sinnela.fi, 0503250701)