Suomusjärven Sisu

Toimitsijaohjeet

Maanomistajat

Maanomistajilta on aina hyvä varmistaa lupa, erityisesti kilpailukeskuksen osalta. Asko (asko.maattanen (a) gmail.com, 0400 424 428) auttaa tarvittaessa maanomistajien yhteystiedoissa, kun kilpailukeskuksen ensisijainen sijainti on päätetty.

Kartanmyynti

Smartum Oy:n Liikuntaseteli ja Kulttuuriseteli kelpaavat maksuvälineeksi ja ne kerätään lippaan pohjalle. Niistä ei anneta vaihtorahaa. Myös Smartum Saldon verkkomaksu on mahdollinen. Verkkomaksusta tulee maksajalla olla mukana kuitti, josta ilmenee maksun olevan tehty kyseiseen tapahtumaan ja oikean suuruisena. Lisäksi käytössä on Sporttipassi. Kaikki nämä edut ovat henkilökohtaisia. MobilePay-maksu toimii siten, että maksaja maksaa maksun Sisun lyhytnumerolla ja näyttää maksun kuitin puhelimestaan.

Alle 18-vuotiailta ei peritä maksua. Lisäksi Sisun järjestämissä tapahtumissa ei peritä maksua 20-vuotiailta ja nuoremmilta sisulaisilta.

Rahojen tilityksestä tulee sopia Maurin tai Merjan kautta. Kuka tahansa ei voi tilittää niitä itse Sisun tilille enää. Liikunta- ja Kulttuurisetelit kerätään rahojen kanssa samaan lippaaseen. Myydyistä sarjalipuista pidetään kirjaa. Päivitä myydyt sarjakortit myös tulospalvelukoneelle (kuten arvontapalkinnon voittajatkin).

Sisulla on käytössä vuokraemittejä, joita vuokrataan tarvitsijoille 1 € / kerta. Vuokraajan nimi otetaan ylös lainauslistalle. Vuokraa ei peritä 18-vuotiailta ja nuoremmilta eikä 20-vuotiailta tai nuoremmilta sisulaisilta.

Jokainen metsään lähtevä tulee kirjata ylös nimen ja juostavan radan osalta. Tämän voi tehdä joko kirjaamalla lähtijät lähdössä tai siten, että jokainen suunnistaja täyttää materiaaleista löytyvään listaan oman nimensä ja juostavan radan (tällöin karttaa ei luovuteta ennen tietojen täyttämistä). Listan avulla voidaan varmistaa kaikkien tulleen maaliin. Katoamisen yhteydessä rata ja henkilön nimi ovat hyvin tärkeitä tietoja. Katoamistapauksessa tulee ottaa yhteyttä muihin sisulaisiin toimenpiteiden käynnistämiseksi.

Kartat

Karttojen OCAD-tiedoston saa Arton kautta tai Sisun materiaalipankista (Google Drive) henkilökohtaisilla tunnuksilla. Käyttöoikeudet saa kysymällä Artolta. OCAD-tiedostoja voit avata ilmaisella ohjelmalla (lataus), mutta ratojen laatimiseen tarvitset maksullisen version. Sisulla on muutama ratamestarilisenssi, joita voidaan kierrättää tarvitsijoiden kesken, lisätiedot Artolta tai materiaalipankista. Seuran tulostin on Maurilla, joten häneen tulee olla yhteydessä ajoissa. Merkittävät muutokset maastossa päivitetään ensisijaisesti Maurin kautta karttoihin, mutta lähtökohtaisesti kannattaa välttää merkittävästi muuttuneita maaston osia.

Kilpailukeskus ja opastus

Laita opasteet kuntoon viimeistään klo 16:30, ensimmäiset lähdöt ovat klo 17:00. Opastus tulee järjestää siltä tieltä, jolta se ohjelman mukaan tuleekin järjestää. Muista mainita tämä tie myös Salon Seudun Sanomien ilmoituksessa.

Varmista, että tapahtumapaikalle saa helposti pysäköityä riittävän paljon autoja. Jos maasto on tältä osin haasteellinen, pitää 1-2 toimitsijan opastaa pysäköinnissä. Liikenteenohjaajien tulee käyttää erottuvia varoitusliivejä.

Lähtö ja maali voivat olla hieman erillään kilpailukeskuksesta kunhan opastus on selkeää. Maali tulee sijoittaa siten, että tulospalvelu pääsee autolla maalileimasimen välittömään läheisyyteen. Tämä on tärkeää kahdesta syystä: 1) maaliin tulevien tulee havaita tulospalvelun sijainti helposti 2) tietokone saa autosta varavirran sekä suojan sateelta ja ylimääräiseltä pölyltä.

Jos kilpailukeskuksen tai opastuksen sijainti eroaa Rastilippu.fi-palvelussa esitetystä, ota yhteyttä Artoon tietojen päivittämiseksi. Ilmoita oikea opastuksen ja/tai tapahtumapaikan osoite.

Maastoon saa lähteä klo 19:00 asti. Älä pura mitään opasteista tai kartanmyynnistä ennen sitä.

Tulospalvelu

Tulospalveluohjelmistona on käytössä edelleen EResults Lite 3. Lukija yhdistetään tietokoneeseen koneeseen merkittyyn USB-porttiin. Tietokone saattaa vaihtaa portin numeroa tässä yhteydessä, joten liitettyäsi lukijan tietokoneeseen, testaa kortin luku parilla kortilla. Jos kortinluku ei toimi, avaa EResultsin asetukset kuvassa merkityllä painikkeella ja kokeile "Sarjaportti"-asetuksen muuttamista ja tallentamista. Kun valittuna on oikea portti, kortinluku toimii. (Huom! Kuvan asetus ei välttämättä vastaa tulospalvelukoneen tilannetta)

EResults ohje

Materiaali

Suunnistusmateriaalin luovuttamisesta (rastiliput, leimasimet, Emit-tarvikkeet yms) tulee ensisijaisesti sopia edellisen tapahtuman järjestäjän kanssa. Tarvittaessa väliaikaista säilytystilaa löytyy Maurin luota (Alikylänraitti 4, 25410 Suomusjärvi). Jos seuraavan tapahtuman järjestäjän kanssa ei ole sovittu materiaalin toimittamisesta, toimita kilpailumateriaali takaisin Maurille viimeistään torstaina.

Tarkista ehdottomasti, että kaikki Emit-leimasimet ja kilpailukortit ovat tallessa. Tarkistus kannattaa tehdä sekä materiaaleja vastaanottaessa että luovuttaessa eteenpäin. Kadonneesta materiaalista on ilmoitettava välittömästi Artolle.

Tavaroiden kuljetukseen on mahdollista lainata seuran kuomullista peräkärryä, joka tapahtumien välillä sijaitsee useimmiten Maurilla. Peräkärry sisältää muun muassa kartanmyyntiin soveltuvan pöydän.

Pidä aina nollaleimasin erillään muista leimasimista (myös maali) ja kilpailukorteista! Tämä on erittäin tärkeää paristojen kestävyyden kannalta.

Arvontapalkinnot tulevat muun materiaalin mukana ja ne jaetaan maaliintulon yhteydessä arvonnassa voittaneille.

Radat

Ratasuunnittelutyön tulisi olla valmis 4 päivää ennen tapahtumaa, jotta tulostekarttojen tekoon olisi riittävästi aikaa.

Sisun tapahtumissa järjestetään vähintään neljä rataa; helppo, lyhyt, keskipitkä sekä pitkä. Jokaisella radalla tulee ensisijaisesti pitää kiinni tavoiteajasta eikä kilometrimäärästä. Tavoiteaikaa arvioitaessa on otettava huomioon se, keille ratavaihtoehto on oikeasti suunnattu.

Helppo rata on tarkoitettu aivan aloittelijoille. Jos rataa ei ole mahdollista toteuttaa täysin teihin ja polkuihin tukeutuen, tulee tällaiset "umpimetsävälit" viitoittaa. Suositeltava pituus on noin 1,5 kilometriä maastosta riippuen. Tavoiteaika on noin 15 minuuttia.

Lyhyt rata on tarkoitettu erityisesti kuntosuunnistajille. Mahdollisia kävijöitä radalla ovat esimerkiksi suunnistusta aloittelevat aikuiset, ikääntyneemmät kuntoilijat sekä helpolta radalta siirtyvät noin 10-12-vuotiaat nuoret. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rata on helpohko eikä kulje kaikkein hankalakulkuisimmassa maastossa. Erityisen tärkeää on huomata, että ei ole tarkoitus järjestää lyhyttä ja haastavaa rataa vaan lyhyt ja helpohko. Suositeltava pituus on noin 2,5 - 3,0 kilometriä maastosta riippuen. Tavoiteaika on noin 25 minuuttia, mutta radan luonteesta johtuen aikaa ei kannata arvioida kokeneempien kilpasuunnistajien mukaan vaikka hekin radalla saattavat käydä.

Keskipitkä rata voi olla jo haastavampi ja on tarkoitettu kokeneemmille suunnistajille, joiden suunnistustaidot ovat kohtalaisen hyvät. Suositeltava radan pituus on noin 4,0 - 5,0 kilometriä. Tavoiteaika on noin 40 minuuttia.

Pitkä rata on tarkoitettu taitaville ja hyväkuntoisille suunnistajille. Rata sisältää tämän vuoksi ainakin muutaman haastavamman rastivälin verrattuna keskipitkään rataan. Suositeltava pituus on noin 6,5 - 7,0 kilometriä tavoiteajan ollessa noin 55 minuuttia. Tavoiteajasta ei kannata juurikaan tinkiä, jotta rataa voisi vielä kutsua pitkäksi.

Helppo rata on oma kokonaisuutensa. Muut radat kannattaa suunnitella järjestyksessä lyhyt, keskipitkä ja pitkä. Suunnittele radat siten, että viimeinen rasti on kaikille sama ja lähellä maalia. Sisun leimasinten koodit ovat ensisijaisesti 121-130 ja 157-176. Tarkista rastikoodit Maurilta!

Valitse rastipisteiksi selkeät pisteet. Älä "piilota" rastilippuja vaan pistä ne reilusti näkyviin. Jos rastimääritteitä ei ole kartassa, huolehdi siitä, että sanalliset tai kuvalliset, valmiiksi kopioidut rastimääritteet löytyvät kilpailupaikalta. Määrittteitä kannattaa tehdä sen verran, että varmasti riittävät, vaikka joku ottaisi parikin kappaletta itselleen.

Tiedotus

Tapahtumasta ilmoitetaan Salon Seudun Sanomien 'Urheilussa tapahtuu' palstalla keskiviikkoisin. Ilmoitus on jätettävä viimeistään klo 14:00 edeltävänä tiistaina puhelimella tai sähköisesti. Yhteystiedot löytyvät SSS:n ilmoittajapalvelusta. Ilmoituksessa pitää olla ehdottomasti maininta opastuksesta.

Sisun kotisivuilla tiedottamisen ja materiaalin päivitykset hoitaa Arto.

Toimihenkilöt

Katso toimitsijalistasta oma järjestelyvuorosi. Jos tarvitset apua järjestelyissä, ota yhteyttä Sisun yhteyshenkilönä toimivaan Mauriin. Ratamestarin kannattaa sopia toimitsijoiden kanssa tehtävien jakamisesta. Esimerkiksi rastien hakeminen metsästä käy nopeammin, kun ratamestarin ei tarvitse yksin sitä tehdä.

Yhteystietoja

Arto Sinnelä: 050 359 3860, arto (a) suomusjarvensisu.fi
Mauri Sinnelä: 044 537 5551
Merja Sinnelä: 044 279 3667