Suomusjärven Sisu

Kilpailuohjeet

Varsinais-Suomen Rastipäivät 8.–9.8.2020

Muutokset alustaviin kilpailuohjeisiin nähden:
- 7.8.2020: Maali suljetaan sunnuntaina klo 14:45. 12-13-vuotiaiden rastinmääritteet nähtävissä infon yhteydessä.
- 5.8.2020: Maalissa on tarjolla vettä
- 4.8.2020: Kuntosuunnistuksen lähtöaikaa siirretty 20 min. Korjattu kiellettyjen alueiden kuvaus. Päivitetty kahvion huomioita turvaväleistä.
- 3.8.2020: Myös maaston ensiapupisteellä on tarjolla vettä
- 2.8.2020: Lisätty maininta sarjojen lähtöjärjestyksestä koronavirushuomioihin
- 1.8.2020: Tuomarineuvosto nimetty

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjien ohjeita. Nämä kilpailuohjeet ovat poikkeuksellisesti nähtävillä vain kilpailun kotisivuilla koronaviruksen aiheuttamien varotoimien vuoksi.

Erityisohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi

Kilpailussa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja -suosituksia seuraavin erityishuomioin:

  • Jos itsellä tai läheisillä on hengitystieoireita tai vastaavia, tapahtumaan ei saa osallistua. Tästä johtuva ilmoittautumisen peruminen on mahdollista kilpailupäivään asti, ja osanottomaksusta palautetaan tällöin 50 %.
  • Tapahtumaan osallistumattomien henkilöiden ei tulisi saapua tapahtumaan, pois lukien nuorimpien välttämättömät huoltajat.
  • Kilpailukeskuksessa ei ole tulostaulua, pesupaikkaa eikä muksulaa. Lähtölistat, kilpailuohjeet ja tulokset vain kilpailun kotisivuilla. Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita eikä tarjolla ole irrallisia rastinmääritteitä.
  • Oleskeluaika kilpailupaikalla tulee pyrkiä minimoimaan lähtöajat huomioiden.
  • Kaikissa tilanteissa, myös kilpailun aikana, tulee huomioida turvavälit (min. 1,5 m). Tämä on huomioitava erityisesti rasteilla ja loppusuoralla. Poistu rastin läheisyydestä välittömästi leimattuasi. Vältä rastilla leimasimeen ja rastipukkiin koskemista.
  • Odotusaika lähtöpaikalla tulee minimoida. Vietä muu odotusaika kilpailukeskuksen palveluiden välittömän käytön ulkopuolella auton luona. Kelin salliessa kilpailukeskuksen alue käytetään käytännössä kokonaisuudessaan paikoitukseen. Jos alue täyttyy, paikoitus pysäköinninohjaajien ohjeistamana.
  • Huomioi hyvät hygieniakäytännöt yskimisessä ja käsien desinfioinnissa kaikissa tilanteissa, myös välittömästi suorituksen jälkeen.
  • H/D60 ja vanhemmat on sijoitettu lähtöjärjestyksessä loppupäähän, mikä auttaa vähentämään kontakteja eri ryhmien välillä.

Yhteenvetona siis tulee muistaa, että osanottorajoituksen poistumisesta huolimatta muilta osin rajoitukset ja ohjeistukset ovat vielä voimassa ja tarpeellisia.

Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja
Arto Sinnelä (arto(a)suomusjarvensisu.fi, 050 359 3860)
Ratamestariryhmän johtaja
Risto Nuuros
Ratamestariryhmä
Mauri Sinnelä, Jyrki Kuusisto, Tuomo Ratia
Tulospalvelu
Harri Sinnelä (harri(a)sinnela.fi tai viestillä 050 325 0701)
Tiedottaja
Arto Sinnelä
Valvoja
Pentti Tamminen (PertPe)
Tuomarineuvoston pj
Ilkka Saarimäki (AngA)
Jäsen
Sirpa Kangasaho (HiKi)
Jäsen
Pertti Salmenoja (HirvHe)

Maasto

Vaihtelevaa osittain kalliopohjaista kohtuullisia korkeuseroja sisältävää talousmetsää. Paikoin löytyy myös hyvin pienipiirteisiä maastonosia. Kulkukelpoisuus ja näkyvyys vaihtelevat metsän kasvu- ja hoitovaiheen mukaan.

Kilpailun kotisivuilla on nähtävillä karttapaloja ja maastokuvia.

Kartta

Ajantasaistettu tulostekartta 07/2020 vuoden 1998 stereokarttapohjalla. Kartta on muovisuojuksessa. Käyräväli 5 m. Kartta uusien kuvausohjeiden mukainen.

Mittakaava sarjoissa H50-H85, D50-D80, H10RR, H12TR, H12, D10RR, D12TR ja D12 1:7 500, muissa 1:10 000.

Kartan saa lähtöhetkellä pois lukien H/D14 ja nuoremmat, katso erillisohjeet lähtöjen toiminnasta.

Kartan koko on lauantaina sarjoissa H21A, H50-H65 A3. Sarjoissa H/D10RR, H/D12TR, H/D12 kartan koko on A5. Muissa sarjoissa kartan koko on A4.

Sunnuntaina sarjoissa H21A, H35-H75, H20-H16, D21A, D35-D70 ja D20 kartan koko on A3. Sarjoissa H/D10RR, H/D12TR ja H/D12 kartan koko on A5. Muissa sarjoissa kartan koko on A4.

Rastinmääritteet

Tulostettu karttoihin. Ei irrallisia määritteitä.

Sarjojen H/D12TR, H/D12 ja H/D13 rastinmääritteet nähtävissä myös kilpailukeskuksessa infon yhteydessä.

Kielletyt alueet

Kaikki pihamaat ja karttaan kielletyn alueen merkillä merkityt alueet.

Lähtöluettelo

Lähtöluettelo nähtävissä vain kilpailun kotisivuilla.

Kilpailumatkat ja lähtöpaikat

Sarja La (km) Su (km) Lähtö    Sarja La (km) Su (km) Lähtö
H21A 5,3 10,4 1 D21A 4,1 7,9 1
H21C 2,4 4,1 1 D21C 2,1 3,6 1
H35 4,6 9,0 1 D35 3,6 6,6 1
H40 4,3 7,6 1 D40 3,4 6,2 1
H45 4,0 7,1 1 D45 3,1 5,4 1
H50 3,8 6,7 1 D50 2,6 4,7 1
H55 3,6 6,4 1 D55 2,6 4,5 1
H60 3,5 5,6 1 D60 2,5 4,2 1
H65 3,3 4,8 1 D65 2,4 3,7 1
H70 2,7 4,4 1 D70 2,3 3,5 1
H75 2,5 4,0 1 D75 2,1 2,8 2
H80 2,1 2,8 2 D80 1,8 2,5 2
H85 1,8 2,5 2
H20 4,3 7,9 1 D20 3,4 5,6 1
H18 3,5 6,1 1 D18 3,1 4,8 1
H16 3,0 4,8 1 D16 2,7 4,0 1
H14 2,7 3,8 1 D14 2,4 3,6 1
H13 2,2 2,4 2 D13 2,2 2,4 2
H12 2,0 2,2 2 D12 2,0 2,2 2
H12TR 2,2 1,9 2 D12TR 2,2 1,9 2
H10RR 2,0 / 2,8 1,8 / 2,6 2 D10RR 2,0 / 2,8 1,8 / 2,6 2

Lähdöt ja mallirasti

Molempina päivinä käytössä samat lähdöt. Lähtö 1 matkaa 1300 m. Lähtö 2 matkaa 900 m. Lähtö suljetaan 15 min sen viimeisen lähtöajan jälkeen.

Viitoitukset lähtevät opaspaalulta, jossa on myös mahdollisuus tarkistaa kilpailukortin toimivuus mallirastilla. Viitoituksen alkuosa on yhteinen molemmille lähdöille ja kulkee Kekkosentietä pitkin (oikeanpuoleinen liikenne).

Odotusalueella kilpailijan on kiinnitettävä erityistä huomiota turvavälien (min. 1,5 m) toteutumiseen.

Lähdössä 1 on viitoitus lähdöstä rastilipulla merkitylle K-pisteelle. Viitoitukselta ei saa poiketa.

Toiminta lähtö 1:ssä

4 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan nimellä lähtökarsinaan (odota nimeäsi). Käsien desinfiointi.

3 minuuttia ennen lähtöaikaa nollataan Emit-kortti.

2 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailukartta on nähtävillä.

1 minuutti ennen lähtöaikaa kilpailija siirtyy sarjansa kartan luo. H/D14-sarjalaiset saavat itse ottaa kilpailukarttansa sarjatunnuksella merkitystä ämpäristä ja katsoa sitä. Muissa sarjoissa kartan saa ottaa lähtöhetkellä.

Toiminta lähtö 2:ssa ja erityisohjeet lasten sarjoille

5 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan nimellä ohjausasemalle (odota nimeäsi), jossa RR- ja TR-sarjojen kartat ovat näkyvillä ratoineen ja muiden sarjojen karttoihin on piirretty K-piste (ei koko rataa). Ohjausasemalla on opastaja, joka neuvoo tarvittaessa ja ohjaa tutustumaan karttoihin. Käsien desinfiointi.

4 minuuttia ennen lähtöaikaa nollataan Emit-kortti.

3 minuuttia ennen lähtöaikaa tarkistetaan lähtöaika.

2 minuuttia ennen lähtöaikaa RR-sarjalaisille annetaan kilpailukartta ja heitä opastetaan. TR-sarjalaiset saavat myös oman kilpailukarttansa. Muilla sarjoilla on nähtävillä kilpailukartta, johon on merkitty K-piste.

1 minuutti ennen lähtöaikaa H/D12-13 -sarjalaiset saavat itse ottaa kilpailukarttansa sarjatunnuksella merkitystä ämpäristä ja katsoa sitä. RR- ja TR-sarjalaiset voivat edelleen tutustua rataansa. Muissa sarjoissa kartan saa ottaa lähtöhetkellä.

Rasti- ja tukireittisarjojen erillisohjeet

Rastireittiradoissa (RR) on karttaan merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat. Maastoon tämä viitoitus on merkitty yhtenäisellä valkoisella muovinauhalla. Viitoitukselta saa poiketa. Rastit ovat mallirastin mukaisia ja rastilipuissa on joka sivulla RR1, RR2 jne. tunnukset. Myös leimasinlaudassa on tämä sama tunnus. Rastit on leimattava numerojärjestyksessä.

Tukireittiradan (TR) viitoitus on sama kuin rastireitin viitoitus. Rastit ovat erillään viitoituksesta ja ne on merkitty tavallisin numerotunnuksin. Tarkista rastinmääritteistä numerokoodien vastaavuus.

Viimeisellä rastilla on useita leimasimia, joissa yhdessä on RR-tunnus ja muissa numerotunnus. Voit leimata millä tahansa viimeisen rastin leimasimista. Viimeiseltä rastilta maaliin johtaa kaikille yhteinen viitoitus, jota on noudatettava. Maaliviivalla suoritetaan vielä maalileimaus. Kustakin virheellisestä tai puuttuvasta leimauksesta RR-sarjalaisen aikaan lisätään 10 minuuttia, eikä suoritusta hylätä. Tukireitillä (TR) virheellinen leimaus johtaa hylkäykseen.

Kilpailunumerot ja Emit-tarkistuslipukkeet

Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita.

Emit-tarkistuslipukkeet ovat saatavilla lähtöpaikoilla.

Juomapiste ja ensiapu

Juomapiste maastossa sunnuntaina pisimmillä radoilla karttaan merkityssä paikassa.

Ensiapupiste kilpailukeskuksessa sekä molempina päivinä maastossa karttaan merkityssä paikassa. Maaston ensiapupisteellä on tarjolla myös vettä, vaikkei sitä ole merkitty kartalla juomapisteeksi.

Maali

Kaikilla sarjoilla on sama viimeinen rasti. Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Kilpailussa on käytössä maalileimaus maaliviivalla. Puuttuva maalileima johtaa hylkäämiseen (RR-sarjoissa 10 minuutin lisäaika).

Käsien desinfiointi ennen leimantarkastusta. Huomioi turvavälien toteutuminen leimantarkastuksen odotuksessa.

Maalissa on tarjolla vettä.

Maali suljetaan lauantaina klo 15:30 ja sunnuntaina klo 14:45.

Karttoja ei kerätä pois maalissa. Kilpailija ei saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille eikä huoltajille ennen molempien lähtöjen sulkeutumista.

Keskeyttäneet

Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa.

Emit

Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta. Tarkista korttisi mallirastilla. Toimimattoman kortin tilalle voit vuokrata uuden kilpailuinfosta.

Vuokrakortti noudetaan, maksetaan ja palautetaan kilpailuinfossa päiväkohtaisesti. Vuokrakortin hinta on 5 € / päivä. Palauttamatta jääneestä Emit-kortista veloitetaan 70 €.

Emit-kilpailukortin numeroa ei tarkisteta järjestäjien toimesta lähdössä. Lajisääntöjen mukaisesti kilpailijan on käytettävä ilmoittautumisen yhteydessä mainittua kilpailukorttia. Kilpailukortin numeron vaihto on mahdollista kilpailuinfossa. Tarkista numerosi lähtölistalta.

Palkinnot

Sarjoissa D10RR, D12TR, D12, H10RR, H12TR ja H12 palkitaan kaikki osanottajat pienellä palkinnolla molempina päivinä. Palkinto on noudettavissa kilpailuinfosta vain kyseisen päivän osalta. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen.

Sarjoissa D21A ja H21A palkitaan molempien päivien yhteistulosten perusteella sarjan kolme parasta jälkikäteen toimitettavilla lahjakorteilla. Osoite on ilmoitettava kilpailuinfoon tai kilpailunjohtajalle osoitteeseen arto(a)suomusjarvensisu.fi.

Kaikkien osanottajien kesken arvotaan ennakkoon mm. paikallisten tuottajien tuotteita sisältäviä tuotekasseja. Nämä ovat noudettavissa kilpailuinfon yhteydestä. Voittajat ilmoitetaan kilpailun kotisivuilla. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen.

Pesu

Ei pesu- eikä pukeutumispaikkaa.

Käymälä

Vain kilpailukeskuksessa.

Kahvio

Kilpailukeskuksessa on take away -palvelun kahvio, jossa on myynnissä kahvia, teetä, kaakaota, virvoitusjuomia, kivennäisvettä, pillimehua, kahvipullaa, täytettyjä sämpylöitä ja grillimakkaraa. Maksu maksukortilla tai käteisellä mieluiten tasarahalla.

Kahviossa asiointi ja tuotteiden nauttiminen tulee tapahtua yleisten koronahuomioiden mukaisesti kokoontumista välttäen ja turvavälejä noudattaen (tuotteiden nauttiminen esim. oman auton luona).

Muut palvelut

Kilpailukeskuksessa Pekka Sportin ja Suunnistajan Kaupan myyntipisteet.

Kuntosuunnistus

Kuntosuunnistus vain sunnuntaina. Lähtöaika klo 11:20–12:15. Ratapituudet noin 3 km ja noin 5 km.

Osanottomaksu 18-vuotiailla ja nuoremmilla 5 €, muilla 10 €. Emit-kortin vuokra 5 €. Ilmoittautuminen ja maksu vain käteisellä kilpailuinfossa, josta saa lipukkeen, jolla kartan saa lähtöpaikalla. Smartumin Liikuntaseteli sekä Liikunta- ja kulttuuriseteli käyvät maksuvälineinä niiden käyttöehtojen mukaisesti.

Lähtöpaikka lähtö 2:n yhteydessä, seuraa lähtöpaikan opasteita. Maali on sama kuin kilpasarjoilla. Leimantarkastuksen osalta seuraa opasteita.

Kiitos osallistumisesta ja hyvää kilpailuonnea!

Suomusjärven Sisu