Suomusjärven Sisu

Palautteen yhteenveto

Keräämme aina järjestämiemme kilpailujen jälkeen palautetta kisasivujen palautelomakkeella. Tähän mennessä (11.8.2016) olemme saaneet lomakkeen kautta palautetta 21 vastaajalta. Kiitoksia kaikille vastanneille!

Alla oleviin kuviin on koottu annettujen arvosanojen keskiarvo osa-alueittain sekä kysymyskohtainen vastaajamäärä. Asteikkona oli 1 (erittäin epäonnistunut) - 5 (erittäin onnistunut).

Palautteen keskiarvot

Vastaajamäärä

Arvosanojen lisäksi saimme runsaasti vapaamuotoista palautetta. Erityiskiitos kaikille sitä antaneille! Käymme kaikki saamamme kommentit läpi ja pyrimme huomioimaan ne tulevissa kisajärjestelyissämme.

Kuten arvosanojen keskiarvoista on nähtävissä, kokonaisuutena viikonlopun järjestelyt vaikuttavat onnistuneen. Kriittinen palaute kohdistui erityisesti karttatulosteen laatuun sekä paikoitellen kartan kuvaukseen varsinkin joidenkin rastipisteiden läheisyydessä. Tulemme jatkossa kiinnittämään näihin erityishuomiota.